Máš chuť získať nové poznatky a dozvedieť sa viac o prioritných témach Európskej únie, ktoré vzišli z Konferencie o budúcnosti Európy? Ak áno, je pre teba náš projekt Speak up! ako stvorený!

Neváhaj a zaregistruj sa!

 
Najúspešnejších jedincov odmeníme nie len vecnými cenami, ale zúčastnia sa aj unikátnej stredoškolskej konferencie na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. 
 

Ešte stále váhaš, či sa oplatí zapojiť?

Kompletné pravidlá súťaže nájdeš po kliknutí na tlačidlo dole.

V jednotlivých kolách vás čaká...

Na vybraných školách sa uskutočnia prednášky s poprednými odborníkmi z viacerých oblastí na rôzne témy. Cieľom každej prednášky bude vzbudiť záujem u študentov o narastajúce výzvy a aktívne ich zapojiť do diskusie. Účastníci tak budú môcť zlepšiť svoje argumentačné schopnosti a kritické myslenie.

V druhej fáze projektu sa stretnú registrovaní účastníci. Záverečná fáza projektu pozostáva z workshopov a prednášok, ktoré sa uskutočnia na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Úlohou účastníkov bude prezentovať svoje názory, spoločne o nich diskutovať a hľadať konsenzus. Zároveň súčasťou druhej fázy bude aj simulované zasadnutie, kde budú účastníci zastupovať štáty Európskej únie, a tak reprezentovať viaceré uhly pohľadov a možnosti chápania rôznych tém.

Reporty z prednášok

,,Média v každodennom živote mladých ľudí”

,,Hybridné hrozby okolo nás a nástroje EÚ na ich riešenie”

,,Priority EÚ v oblasti ochrany životného prostredia”

,,Opatrenia EÚ v oblasti klimatickej zmeny”

,,Európska únia a problematika migrácie”

Galéria Speak UP 2022

Kto sme?

Euroatlantické centrum ako organizátor projektu má mnohoročné skúsenosti s organizovaním rôznych projektov – zameraných či už pre širokú verejnosť alebo pre odborníkov z rôznych sfér. Na poli verejnej diplomacie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky EAC pôsobí od roku 1999. Jeho cieľom je zvyšovanie verejnej informovanosti o aktuálnych otázkach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte regionálnych a globálnych skutočností, pričom hlavnú cieľovú skupinu našich projektov tvoria stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, mladí akademici a lídri v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.

Kontaktujte nás

Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
Telefón: +421 484 151 689
E-mail: eac@eac.sk