Hľadáme šikovných študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl!

Máš chuť naučiť sa nové veci a dozvedieť sa niečo o európskych a transatlantických bezpečnostných štruktúrach? Ak áno, je pre teba náš projekt Speaking Tours & Daj NATO! – Európska a transatlantická bezpečnosť ako stvorený!

Neváhaj a zaregistruj sa. 

 

.

To však nie je všetko!

Najaktívnejšie tímy odmeníme nielen vecnými cenami, ale aj exkurziou do Centra výcviku Lešť, kde budete mať možnosť vidieť reálny výcvik záchranných a bezpečnostných zložiek. Pre účastníkov exkurzie bude zabezpečené ubytovanie, preplatenie cestovných nákladov a taktiež príspevok na stravu.

Ešte stále váhaš, či sa oplatí zapojiť? Kompletné pravidlá súťaže nájdeš po kliknutí na tlačidlo dole

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt arrow down

V jednotlivých kolách vás čaká...

Po registrácií (sa na vybraných školách s najvyšším počtom registrovaných tímov uskutočnia prednášky) účastníkov čaká vedomostný test.Test pozostáva z otázokzameraných na obrannú politiku EÚ a NATO a taktiež spoluprácu týchto organizácii v oblasti bezpečnosti a obrany. Otázky sa týkajú aj členských štátov NATO, ich úloh a miesta vo svete. Otázky v teste priamo nadväzujú na videá a materiály, ktoré budú postupne zverejňované na internetovej stránke projektu.

Súčasťou prvého kola je aj séria prednášok na vybraných školách, kde si študenti budú môcť upevniť získané vedomosti. 

Tí najaktívnejší z vás dostanú priestor vyjadriť svoj názor prostredníctvom eseje, kde si precvičíte vaše argumentačné schopnosti. Nebojte sa prezentovať vaše názory, dôležité je najmä to, ako si ich viete obhájiť. Témy a jednotlivé body eseje budú účastníkom upresnené v dostatočnom predstihu.

V treťom kole sa stretnú tí s najlepšími výsledkami testu a taktiež autori najzaujímavejších esejí, ktorí budú vybraní porotou zloženou zo zástupcu Euroatlantického centra a odborníka na medzinárodné vzťahy. Záverečné kolo projektu pozostáva z workshopov, ktoré sa uskutočnia na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Úlohou účastníkov počas workshopov bude dospieť ku konsenzu v otázkach vhodnej bezpečnostnej politiky pre Slovensko.

Euroatlantické centrum ako organizátor projektu má dlhoročné skúsenosti s organizovaním rôznych projektov – zameraných či už pre širokú verejnosť alebo pre odborníkov z rôznych sfér. Na poli verejnej diplomacie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky EAC pôsobí od roku 1999. Jeho cieľom je zvyšovanie verejnej informovanosti o aktuálnych otázkach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte regionálnych a globálnych skutočností, pričom hlavnú cieľovú skupinu našich projektov tvoria stredoškolskí a  vysokoškolskí študenti, mladí akademici a lídri v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. 

Samotný projekt Speaking Tours & Daj NATO! je taktiež zameraný na zvýšenie záujmu a informovanostimladých ľudí a taktiež širokej verejnosti o NATO a snaží sa priblížiť študentom participáciu Slovenska v tejto organizácii, rovnako ako dôvody a výhody tohto členstva. Jedným z hlavných zámerov projektu je prehĺbiť záujem mladých ľudí o medzinárodné dianie a tak im pomôcť lepšie pochopiť súvislosti politických vzťahov. Prostredníctvom projektu chceme u študentov rozvíjať praktické zručnosti, podporiť kritické myslenie a zlepšiť ich argumentačné schopnosti. 

Simulácia Severoatlantickej rady

Vo štvrtok, 14. novembra 2019, sa v Centre krízového riadenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo finále druhého ročníka projektu Daj NATO! organizovaného Euroatlantickým centrom s finančnou podporou NATO – Sekcie verejnej diplomacie. Finálna fáza projektu prebehla formou simulácie zasadnutia Severoatlantickej rady na tému „70 rokov NATO – Zhodnotenie a perspektívy“, ktorej sa aktívne zúčastnilo 11 najlepších tímov, pozostávajúcich zo žiakov stredných škôl. Každý z účastníkov bol dosadený do funkcie delegáta jedného z členských štátov NATO, pričom ich úlohou bolo dospieť ku konsenzu.

Odborná exkurzia vo Viedni

78269291_849061268845041_5667828019931119616_n

Dňa 21.11.2019 sa skupina najaktívnejších participantov zo simulácie, ktorá sa konala 14.11.2019 v rámci projektu DajNATO! 2019 zúčastnila odbornej exkurzie na pôde Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni. 

Odborná exkurzia v Bratislave

78725181_10157357753711187_5066027128085020672_n

V ten istý deň sa v rámci druhého ročníka projektu Daj NATO! konala aj odborná exkurzia v Bratislave, Participanti v rámci exkurzie navštívili Úrad vlády Slovenskej republiky.

Kto sme?

Euroatlantické centrum ako organizátor projektu má mnohoročné skúsenosti s organizovaním rôznych projektov – zameraných či už pre širokú verejnosť alebo pre odborníkov z rôznych sfér. Na poli verejnej diplomacie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky EAC pôsobí od roku 1999. Jeho cieľom je zvyšovanie verejnej informovanosti o aktuálnych otázkach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte regionálnych a globálnych skutočností, pričom hlavnú cieľovú skupinu našich projektov tvoria stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, mladí akademici a lídri v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.

DajNATO logo v2

Prečo Daj NATO?

Samotný projekt Daj NATO je zameraný na zvýšenie záujmu mladých ľudí o NATO a snaží sa priblížiť študentom úlohu Slovenska v tejto organizácii, rovnako ako dôvody a výhody tohto členstva. Jedným z hlavných zámerov projektu je prehĺbiť záujem mladých ľudí o medzinárodné dianie a tak im pomôcť lepšie pochopiť súvislosti politických vzťahov. Prostredníctvom projektu chceme u študentov rozvíjať praktické zručnosti, podporiť kritické myslenie a zlepšiť ich argumentačné schopnosti.

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru nižšie, alebo priamo podľa informácii v sekcii pod ním.

Kde nás nájdete

Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
Telefón: +421 484 151 689
E-mail: eac@eac.sk