Hľadáme šikovných študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl!

Máš chuť získať nové poznatky a dozvedieť sa niečo o dezinformáciách a rastúcom extrémizme a ich budúcnosti v euroatlantických štruktúrach? Ak áno, je pre teba náš projekt Speaking Tours & Daj NATO! – Budúcnosť euroatlantických štruktúr v ére dezinformácií a rastúceho extrémizmu ako stvorený!

Neváhaj a zaregistruj sa.

 

To však nie je všetko!

Najúspešnejších jednotlivcov odmeníme nielen vecnými cenami, ale zúčastnia sa aj záverečného podujatia v Banskej Bystrici so zaujímavým programom. Pre účastníkov podujatia bude zabezpečené ubytovanie, preplatenie cestovných nákladov a taktiež príspevok na stravu.

Ešte stále váhaš, či sa oplatí zapojiť? Kompletné pravidlá súťaže nájdeš po kliknutí na tlačidlo dole

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt arrow down

V jednotlivých kolách vás čaká...

Na vybraných školách sa uskutočnia prednášky s poprednými odborníkmi z viacerých oblastí na témy priamo dotýkajúce sa dezinformácií a ich potenciálu. Cieľom každej prednášky bude vzbudiť záujem u študentov o tento narastajúci problém a aktívne ich zapojiť do diskusie. Účastníci tak budú môcť zlepšiť svoje argumentačné schopnosti a kritické myslenie.

Po skončení každej prednášky dostanú študenti za úlohu vypracovať názorovú esej na vopred stanovenú tému, ktorú so svojimi kontaktnými údajmi zašlú do siedmich dní prostredníctvom registračného formulára.

V druhej fáze projektu sa stretnú autori najzaujímavejších esejí, ktorí budú vybraní porotou zloženou zo zástupcov Euroatlantického centra. Záverečná fáza projektu pozostáva z workshopov a prednášok, ktoré sa uskutočnia na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Úlohou účastníkov bude prezentovať svoje názory, spoločne o nich diskutovať a hľadať konsenzus. Zároveň súčasťou druhej fázy bude aj simulované zasadnutie, kde budú účastníci zastupovať vybrané postavy, a tak reprezentovať viaceré uhly pohľadov a možnosti chápania dezinformácií.

Euroatlantické centrum ako organizátor projektu má dlhoročné skúsenosti s organizovaním rôznych projektov – zameraných či už pre širokú verejnosť alebo pre odborníkov z rôznych sfér. Na poli verejnej diplomacie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky EAC pôsobí od roku 1999. Jeho cieľom je zvyšovanie verejnej informovanosti o aktuálnych otázkach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte regionálnych a globálnych skutočností, pričom hlavnú cieľovú skupinu našich projektov tvoria stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, mladí akademici a lídri v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.

Samotný projekt Speaking Tours & DajNATO! predstavuje ideálny spôsob ako v mladých ľuďoch prejaviť záujem o problematiku možného negatívneho dopadu šírenia dezinformácií v rámci vybraných medzinárodných organizácií. Snaží sa interaktívnym spôsobom zaručiť, aby účastníci vedeli rozlišovať relevantné informácie od tých irelevantných. Projekt taktiež kladie dôraz na schopnosť participantov jasne formulovať svoje stanovisko a využiť relevantné, na faktoch založené, argumenty.

Simulácia Severoatlantickej rady

Vo štvrtok, 14. novembra 2019, sa v Centre krízového riadenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo finále druhého ročníka projektu Daj NATO! organizovaného Euroatlantickým centrom s finančnou podporou NATO – Sekcie verejnej diplomacie. Finálna fáza projektu prebehla formou simulácie zasadnutia Severoatlantickej rady na tému „70 rokov NATO – Zhodnotenie a perspektívy“, ktorej sa aktívne zúčastnilo 11 najlepších tímov, pozostávajúcich zo žiakov stredných škôl. Každý z účastníkov bol dosadený do funkcie delegáta jedného z členských štátov NATO, pričom ich úlohou bolo dospieť ku konsenzu.

Odborná exkurzia vo Viedni

78269291_849061268845041_5667828019931119616_n

Dňa 21.11.2019 sa skupina najaktívnejších participantov zo simulácie, ktorá sa konala 14.11.2019 v rámci projektu DajNATO! 2019 zúčastnila odbornej exkurzie na pôde Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni. 

Odborná exkurzia v Bratislave

78725181_10157357753711187_5066027128085020672_n

V ten istý deň sa v rámci druhého ročníka projektu Daj NATO! konala aj odborná exkurzia v Bratislave, Participanti v rámci exkurzie navštívili Úrad vlády Slovenskej republiky.

Kto sme?

Euroatlantické centrum ako organizátor projektu má mnohoročné skúsenosti s organizovaním rôznych projektov – zameraných či už pre širokú verejnosť alebo pre odborníkov z rôznych sfér. Na poli verejnej diplomacie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky EAC pôsobí od roku 1999. Jeho cieľom je zvyšovanie verejnej informovanosti o aktuálnych otázkach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte regionálnych a globálnych skutočností, pričom hlavnú cieľovú skupinu našich projektov tvoria stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, mladí akademici a lídri v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.

DajNATO logo v2

Prečo Daj NATO?

Samotný projekt Daj NATO je zameraný na zvýšenie záujmu mladých ľudí o NATO a snaží sa priblížiť študentom úlohu Slovenska v tejto organizácii, rovnako ako dôvody a výhody tohto členstva. Jedným z hlavných zámerov projektu je prehĺbiť záujem mladých ľudí o medzinárodné dianie a tak im pomôcť lepšie pochopiť súvislosti politických vzťahov. Prostredníctvom projektu chceme u študentov rozvíjať praktické zručnosti, podporiť kritické myslenie a zlepšiť ich argumentačné schopnosti.

Report 25.11.2021

Report 26.11.2021

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru nižšie, alebo priamo podľa informácii v sekcii pod ním.

Kde nás nájdete

Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
Telefón: +421 484 151 689
E-mail: eac@eac.sk