Si žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka strednej školy? Chceš sa dozvedieť nové veci a zároveň spoznať ako funguje NATO v praxi? Potom je naša súťaž Daj NATO! určená presne pre teba. Vytvor dvojčlenný tím, vyplň test, napíš esej a si v hre o výlet do Banskej Bystrice, kde zažiješ jedinečné simulované zasadnutie Severoatlantickej rady a o rôzne iné vecné ceny.

 

 

To však nie je všetko!

Tých najaktívnejších z vás odmeníme exkurziou do Bratislavy a Viedne spojenou s prehliadkou týchto krásnych miest! Navyše, účastníci budú mať preplatené cestovné výdavky, ubytovanie a príspevok na stravu..

Ešte stále váhaš, či sa oplatí zapojiť? Kompletné pravidlá súťaže nájdeš po kliknutí na tlačidlo dole

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt arrow down

V jednotlivých kolách Vás čaká...

V prvom kole Vás čaká vedomostný test. Nachádzajú sa v ňom základné otázky týkajúce sa

NATO, 70. výročia podpísania Severoatlantickej zmluvy a 15. výročia vstupu Slovenskej

republiky do aliancie. Otázky sa týkajú aj členských štátov NATO, ich úloh a miesta vo svete.

Otázky v teste priamo nadväzujú na videá, ktoré budú postupne zverejňované na internetovej stránke súťaže.

Tí najúspešnejší z Vás* dostanú priestor vyjadriť svoj názor prostredníctvom eseje. Pamätajte

na to, že žiadny názor nie je zlý, ak ho viete podložiť argumentmi. Témy a jednotlivé body

eseje budú účastníkom upresnené v dostatočnom predstihu 

*Na účasť v 2. kole je nutné získať minimálne 45 bodov v 1.kole

Autori, ktorých vyberie porota zložená zo zástupcu Euroatlantického centra a odborníka na

medzinárodné vzťahy dostanú možnosť zúčastniť sa na simulácii rokovaní na pôde Fakulty

politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde si

budú môcť sami vyskúšať ako prebiehajú rokovania medzi členmi NATO v praxi.

.

Simulácia Severoatlantickej rady

Vo štvrtok, 14. novembra 2019, sa v Centre krízového riadenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo finále druhého ročníka projektu Daj NATO! organizovaného Euroatlantickým centrom s finančnou podporou NATO – Sekcie verejnej diplomacie. Finálna fáza projektu prebehla formou simulácie zasadnutia Severoatlantickej rady na tému „70 rokov NATO – Zhodnotenie a perspektívy“, ktorej sa aktívne zúčastnilo 11 najlepších tímov, pozostávajúcich zo žiakov stredných škôl. Každý z účastníkov bol dosadený do funkcie delegáta jedného z členských štátov NATO, pričom ich úlohou bolo dospieť ku konsenzu.

Odborná exkurzia vo Viedni

78269291_849061268845041_5667828019931119616_n

Dňa 21.11.2019 sa skupina najaktívnejších participantov zo simulácie, ktorá sa konala 14.11.2019 v rámci projektu DajNATO! 2019 zúčastnila odbornej exkurzie na pôde Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe vo Viedni. 

Odborná exkurzia v Bratislave

78725181_10157357753711187_5066027128085020672_n

V ten istý deň sa v rámci druhého ročníka projektu Daj NATO! konala aj odborná exkurzia v Bratislave, Participanti v rámci exkurzie navštívili Úrad vlády Slovenskej republiky.

Kto sme?

Euroatlantické centrum ako organizátor projektu má mnohoročné skúsenosti s organizovaním rôznych projektov – zameraných či už pre širokú verejnosť alebo pre odborníkov z rôznych sfér. Na poli verejnej diplomacie, medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky EAC pôsobí od roku 1999. Jeho cieľom je zvyšovanie verejnej informovanosti o aktuálnych otázkach slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v kontexte regionálnych a globálnych skutočností, pričom hlavnú cieľovú skupinu našich projektov tvoria stredoškolskí a vysokoškolskí študenti, mladí akademici a lídri v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.

DajNATO logo v2

Prečo Daj NATO?

Samotný projekt Daj NATO je zameraný na zvýšenie záujmu mladých ľudí o NATO a snaží sa priblížiť študentom úlohu Slovenska v tejto organizácii, rovnako ako dôvody a výhody tohto členstva. Jedným z hlavných zámerov projektu je prehĺbiť záujem mladých ľudí o medzinárodné dianie a tak im pomôcť lepšie pochopiť súvislosti politických vzťahov. Prostredníctvom projektu chceme u študentov rozvíjať praktické zručnosti, podporiť kritické myslenie a zlepšiť ich argumentačné schopnosti.

Kontaktujte nás

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru nižšie, alebo priamo podľa informácii v sekcii pod ním.

Kde nás nájdete

Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika
Telefón: +421 484 151 689
E-mail: eac@eac.sk